Gehandicaptenzorg in Nederland
1899 - 1999

Harry Dietz

Projectoverzicht

Laatste wijzigingen: 5 januari 2000


Algemeen

Deel A.0 Inleiding / Verantwoording

Deel A.1 Kalendarium (overzicht van jaartallen)

Deel A.2 Literatuuroverzicht

Deel A.3 Bronnenoverzicht

Deel A.4 Terminologie (historisch overzicht)


De Voorgeschiedenis: tot 1899

Deel V1 Gehandicaptenzorg vóór 1899


1e periode: 1899 - 1952

Deel 1 Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland, 1899 - 1926

Deel 2 Centrale Vereeniging voor Lichamelijk Gebrekkigen, 1926 - 1952

Deel 3 Overheidsbeleid, 1900 - 1945

Deel 4 Johanna Stichting, 1900 - 1945

Deel 5 AVO, 1927 - 1952

Deel 6 Raad voor Herstel van Arbeidsgeschiktheid, 1946 - 1952

Deel 7 De oprichting van De Hoogstraat, 1946 - 1953

Deel 8 Zorg voor blinden en slechtzienden, 1900 - 1952

Deel 9 Zorg voor doven en slechthorenden, 1900 - 1952

Deel 10 Andere instellingen, 1900 - 1952


2e periode: 1953 - 1970

Deel 11 De Raad voor Revalidatie, 1953 - 1970

Deel 12 Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg (NCVG), 1953 - 1964

Deel 13 Toegankelijkheid in de kinderschoenen, 1957 - 1980

Deel 14 Revalidatiecentrum De Hoogstraat, 1953 - 1978

Deel 15 Nederlandse Centrale Vereniging ter bevordering van de Revalidatie (NCVR), 1964 - 1971

Deel 16 Het Dorp, 1962 - 1970

Deel 17 Wonen voor lichamelijk gehandicapten, 1945 - 1970

Deel 18 Provinciale Revalidatie (Stichtingen), 1950 - 1970

Deel 19 Zorg voor blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden

Deel 20 Andere instellingen, organisaties en onderwerpen, 1953 - 1970


3e periode: 1970 - 1984

Deel 21 Nederlandse Vereniging voor Revalidatie, 1971 - 1980

Deel 22 Stichting Nederlandse Gehandicaptenraad, 1973 - 1980

Deel 23 Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid, 1980 - 1984

Deel 24 Overheidsbeleid, 1970 - 1984

Deel 25 Het Dorp, 1970 - 1984

Deel 26 De Hoogstraat, 1970 - 1988

Deel 27 Wonen voor lichamelijk gehandicapten, 1970 - 1984

Deel 28 Provinciale Revalidatie (Stichting), 1970 - 1984

Deel 29 Zorg voor zintuiglijk gehandicapten, 1970 - 1984

Deel 30 Andere instellingen, organisaties en onderwerpen, 1970 - 1984


4e periode: 1985 - 1999

Deel 31 Gehandicaptenraad, 1985 - 1999

Deel 32 Stichting Dienstverleners Gehandicapten, 1985 - 1999

Deel 33 Overheidsbeleid, 1985 - 1995

Deel 34 Het Dorp, 1985 - 1997

Deel 35 De Hoogstraat, 1989 - 1998

Deel 36 Toegankelijkheid, 1980 - 1999

Deel 37 Wonen, 1985 - 1999

Deel 38 Provinciaal gehandicaptenbeleid, 1985 - 1999

Deel 39 Zorg voor zintuiglijk gehandicapten, 1985 - 1999

Deel 40 Andere instellingen, organisaties en onderwerpen, 1985 - 1999


Deel 41 t/m 49: Gereserveerd voor speciale onderwerpen