Home | Contact

10jaar

PaperMate

Websites en administratieve diensten

 

Geschiedenis gehandicaptenzorg

In oktober 1977 kreeg ik een baan als bibliothecaris-documentalist bij de toenmalige Nederlandse Vereniging voor Revalidatie (NVR) in Den Haag. Aanvankelijk hield ik mij daar met bibliotheek- en documentatiewerk bezig, maar al gauw kwam ook het archief van de NVR onder mijn beheer.

Aangezien de NVR was voortgekomen uit de in 1899 opgerichte Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen, kwam ik toen voor het eerst in aanraking met de geschiedenis van de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Het was 'liefde op het eerste gezicht'.

In 1982 werd ik tekstschrijver bij het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid, de organisatie waarin de NVR en de in 1977 opgerichte Gehandicaptenraad probeerden tot samenwerking te komen. Drie jaar later begon ik, samen met Annelies van Lonkhuyzen, een bedrijf als tekstschrijvers en drukwerkbegeleiders op het gebied van voorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap. Door tal van opdrachten bleef ik betrokken bij de ontwikkelingen in het Nederlandse gehandicaptenbeleid en, vooral, bij de geschiedenis van de gehandicaptenzorg. Ook na 1998, toen ik webmaster werd bij de Gehandicaptenraad / Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, bleef ik bij het gehandicaptenbeleid betrokken.

Het plan om een integratie van al deze teksten tot stand te brengen, dateert al van een aantal jaren terug, maar ik kreeg pas sinds eind 1998 de tijd en de gelegenheid een begin te maken met de uitvoering ervan. Aanvankelijk begon ik met het samenstellen van een groot aantal brochures. Gezien de enorme mogelijkheden van Internet heb ik besloten de teksten integraal op Internet te zetten. Informatie behoort volgens mij vrij toegankelijk en zoveel mogelijk gratis te zijn. De teksten mogen wat mij betreft, uiteraard met bronvermelding, worden gebruikt.

Ik ben in de ruim dertig jaren, die ik in de Nederlandse gehandicaptensector heb vertoefd, altijd vooral geïnteresseerd geweest in de organisatiestructuur van die sector, het overheidsbeleid voor lichamelijk gehandicapten, de relaties tussen de overheid en particuliere organisaties en de mensen die een hoofdrol in de sector hebben gespeeld. Die voorkeur komt 'tussen de regels door' tot uitdrukking in mijn teksten.

Feiten hebben mij altijd meer aangesproken dan meningen. Ik ben geen historicus en ik pretendeer dan ook niet een juiste historische of wetenschappelijke interpretatie en analyse van die feiten te kunnen geven.

Sinds 2006 ben ik betrokken bij het project Gehandicapten schrijven Geschiedenis. Dat doe ik samen met Agnes van Wijnen. Zie www.gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl 

 

Klik hier voor meer informatie 

PaperMate / Harry Dietz | De Fuik 29 | 3995 BJ Houten | 06-22111485 | www.harrydietz.nl | info@harrydietz.nl